Cech kominíků z.s.

Praha 10, Vršovice, Kodaňská 444/11, IČO: 17172993

Přihláška

Prohlašuji se za člena Cechu kominíků a souhlasím se stanovami, které se zavazuji dodržovat.

Právní forma fyzická nebo právnická osoba
Druhy členství